automatische incasso

Lid Worden

Ik machtig hiermee tot wederopzegging Carnavalsvereniging Het Olde Tollus Lobith de jaarlijkse contributie van mijn bankrekening af te schrijven. Een Automatisch incasso van Carnavalsvereniging Het Olde Tollus kunt u op uw rekeningafschrift herkennen aan het incassant ID-nummer NL55ZZZ401194250000.